/АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД ШААРДАГДАХ МАШИН МЕХАНИЗМ,

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АЖЛЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ/

 Машин механизм, тоног төхөөрөмж, ажлын багаж хэрэгслийн нэр

Тоо ширхэг

    Хүчин чадал

Эдэлгээний чанар, хэдэн оноос ашиглаж байгаа

Эх үүсвэр

/хувийн, түрээсэлдэг/

А

Тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизм

       
1

2

3

4

 

Lexus-470Ачааны машин ЗИЛ-130

Ачааны машин Ranjer

Экскаватор Daewoo Solar 130w

Ачааны машин KIA BONGO

 

 1 

1

1

1

В-4500С-1.5тн

С-

С-

С-

 Сайн, 2008Сайн, 2010

 Сайн, 2010

 Сайн, 2010

 Сайн, 2010

 

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 

Б

Технологийн  тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

       

1

2

3

4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22 

Хийн компрессор

Цахилгаан компрессор

Төмөр таслагч

Цахилгаан дрилл

 Цахилгаан хөрөө

 Кабелийн хайч

 Кабель преслэгч

 Дөрөө бүс /Төмөр бетон/

 Дөрөө бүс /модны/

 Шугамын блок

 Түлхүүрийн цуглуулга /ком/

 Бахь, Отвертка

 Утас үзүүрлэгч

 Алх, лантуу

 Сүх

 Хүрз, лоом

 Бензин паяалник

 Баллонтой хий /газ, пропан/

 Төмөр цоологч

 Шин матагч

 Катникийн хайч

 Зөөврийн гар чийдэн

  1

  1

  2

  2

  1

  2

  2

 10

 10

 2

 2

 15

 2

 3

2

10

2

2

1

1

1

5

   Сайн, 2008

 Сайн, 2007

 Сайн, 2007

 Сайн, 2008

 Сайн, 2007

 Сайн, 2008

 Сайн, 2008

 Сайн, 2008

 Сайн, 2008

 Сайн, 2008

 Сайн, 2007

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Сайн, 2009

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 Өөрийн

 

В

 Хэмжүүр ба хяналт, шалгалтын   багаж хэрэгсэл