';
Танилцуулга

  Манай компанийн инженер техникийн ажилчид болон мэргэжлийн ажилчид нь урьд өмнө нь цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц барих, угсрах ажил хийж
гүйцэтгэж байсан дадлага туршлагатай ба энэ төрлийн ямар ч ажлыг хийж гүйцэтгэх чадвартай болно. .

Gallery